วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขายยูคา
 ไม้ยูคาต้น 1.5"x3.0 ม.
 ราคา 13.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 2.0"x3.0 ม.
 ราคา 16.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 2.5"x3.0 ม.
 ราคา 23.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.0"x3.0 ม. 
 ราคา 28.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.5"x3.0 ม.
 ราคา 40.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 4.0"x3.0 ม.
 ราคา 50.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 2.5"x4.0 ม.
 ราคา 35.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.0"x4.0 ม.
 ราคา 40.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.5"x4.0 ม.
 ราคา 50.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 4.0"x4.0 ม.
 ราคา 75.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 5.0"x6.0 ม.
 ราคา 255.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 6.0"x6.0 ม.
 ราคา 310.00 ฿

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ไม้แบบพลาสติกให้เช่า

ให้เช่า-ขายไม้แบบก่อสร้างชลบุรี
ไม่ต้องจ่ายค่าค้ำประกัน
ประหยัดต้นทุนกว่า 90%
ไม้แบบพลาสติกเสริมโครงสร้างเหล็ก
ทนทานอายุการใช้งาน กว่า10 ปี
น้ำหนักเบาใช้งานง่าย
ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน. กว่าซื้อไม้แบบ

ตัวอย่าง
ไม้แบบเสาขนาด 20*20*300 ซม.
ราคาไม้แบบไม้เบญจพรรณต้นละ 1300 บาท. ถ้าใช้ 14 ต้น/หลัง
ค่าซื้อไม้แบบ 14*1300=18,200 บาท
ค่าเช่าไม้แบบ 3 วัน 14*25*3=1,050. บาท
ประหยัดเงินได้ 18,200-1,050 = 17,150 บาท
ประหยัดค่าไม้แบบได้ 94%


แบบเสา
15*15*300 ราคาต้นละ 20 บาท/วัน
20*20*300 ราคาต้นละ 25 บาท/วัน
แบบคาน
45*200 ราคาแผ่นละ 20 บาท/วัน