วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขายยูคา
 ไม้ยูคาต้น 1.5"x3.0 ม.
 ราคา 13.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 2.0"x3.0 ม.
 ราคา 16.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 2.5"x3.0 ม.
 ราคา 23.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.0"x3.0 ม. 
 ราคา 28.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.5"x3.0 ม.
 ราคา 40.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 4.0"x3.0 ม.
 ราคา 50.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 2.5"x4.0 ม.
 ราคา 35.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.0"x4.0 ม.
 ราคา 40.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 3.5"x4.0 ม.
 ราคา 50.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 4.0"x4.0 ม.
 ราคา 75.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 5.0"x6.0 ม.
 ราคา 255.00 ฿


 ไม้ยูคาต้น 6.0"x6.0 ม.
 ราคา 310.00 ฿

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น